Za čakanje na delo lahko dobite polno nadomestilo

Predsednik vlade Janez Janša je na današnji 49. izredni seji Državnega zbora podrobneje predstavil predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma šesti proti korona paket za blaženje posledic epidemije in hkrati zakonski paket katerim želimo ohraniti kondicijo družbe, države in gospodarstva, tudi za čas po epidemiji.

V šestem svežnju proti koronskih paketov želi vlada ohraniti kondicijo družbe, države in gospodarstva, z ukrepi v njem pa je vlada v celoti prisluhnila gospodarstvu. Tako se v šestem proti korona paketu predvideva možnost 100 odstotnega nadomestila za čas čakanja na delo v vseh podjetjih, ki z naslova državne pomoči niso presegli prejemkov v višini 800.000 evrov, ostala so upravičena do 80 odstotnega nadomestila.

Dvigajo se tudi maksimalne višine nadomestila plače do višine povprečne plače. V novem zakonu vlada namenja sredstva za delno kritje fiksnih stroškov. Sredstva se namenjajo za zagotovitev dodatne informacijske tehnologije v šolstvu, podaljšujejo se roki za izpolnjevanje pogojev mladih raziskovalcev, dodatna sredstva so namenjena za subvencioniranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva. Država s šestim paketom uvaja sofinanciranje za starše, ki sobivajo ob bolnih otrocih v bolnišnicah v starosti do vključno 14. leta. Sproščena bo jamstvena shema, podaljšuje se moratorij za kredite, zagotovljena bo oprostitev neplačevanja vrtcev. Zagotovljeni bodo tudi topli obroki za otroke iz socialno šibkih družin.

Premier Janez Janša je napovedal tudi sedmi proti korona paket, “s katerim bomo skušali naš pogled usmeriti v čas, za katerega verjamemo, da bo epidemija premagana.” Ta paket bo naslavljal časovno obdobje po novem letu, ki bo po besedah predsednika vlade Janeza Janše obdobje zaustavljanja epidemije z učinkovitim cepivom. V tem svežnju bo vlada naslovila tudi tiste probleme, ki so se pojavili šele v drugem valu.

Ob koncu je predsednik vlade Janez Janša h konstruktivnemu sodelovanju in k posredovanju predlogov za sedmi proti korona paket ponovno povabil vse opozicijske stranke in dodal, da je ponudba partnerstva za razvoj iz meseca maja še vedno odprta.” Stranke, ki sodelujejo pri oblikovanju zakonskih podlag, so enakopravne ne glede na to, ali so v koaliciji ali v partnerstvu. Ponudba je še vedno na mizi in tisti, ki ima kakršnekoli ideje, je vabljen, da jo sprejme,” je ob zaključku dejal predsednik vlade Janez Janša.