Z višjimi povprečninami občinam dodatna sredstva za razvoj

Vir: Vlada RS

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predsedniki reprezentativnih združenj so včeraj slovesno podpisali Dogovor o višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022. Gre za najvišjo povprečnino v zgodovini Slovenije.

Kljub epidemiji je Vlada RS spoštovala koalicijsko zavezo in že aprila letos predlagala dvig povprečnine za letošnje leto s prvotno določenih 589,11 EUR za skoraj 35 EUR na 623,96 EUR. Za leto 2021 pa se obeta dvig še za dobre 4 EUR na 628,20 EUR. Skupno se bo povprečnina glede na lani določen  znesek povečala kar za 40 EUR za prihodnje leto.

Občine bodo v letu 2021 dobile 628,20 EUR, v letu 2022 je zaradi nepredvidljivih razmer povezanih z epidemijo virusa Covid-19, predviden enak znesek kot v letu 2021 (torej 628,20 EUR), natančen pa bo določen s proračunskim dokumentom za leti, ki sledita prihodnjemu. Znesek povprečnine je po veljavni metodologiji enak štiriletnemu povprečju odhodkom občin, ki tudi sicer služi kot izhodišče za določitev povprečnine.  Dogovor o povprečnini med vlado in združenji občin je bil v 15 letih, odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen samo štirikrat.

Znesek povprečnine je določen znotraj okvira proračuna za leto 2021, katerega meje določa fiskalno pravilo. Občine bodo v letu 2021 dobile 628,20 EUR, v letu 2022 je zaradi nepredvidljivih razmer povezanih z epidemijo virusa Covid-19, predviden enak znesek kot v letu 2021 (torej 628,20 EUR), natančen pa bo določen s proračunskim dokumentom za leti, ki sledita prihodnjemu. Znesek povprečnine je po veljavni metodologiji enak štiriletnemu povprečju odhodkom občin, ki tudi sicer služi kot izhodišče za določitev povprečnine.  Dogovor o povprečnini med vlado in združenji občin je bil v 15 letih, odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen samo štirikrat. Znesek povprečnine je določen znotraj okvira proračuna za leto 2021, katerega meje določa fiskalno pravilo.