Z gradnjo pričnejo že naslednji teden

Slika: MO Kranj

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori za operacijo Prizidek telovadnice OŠ Staneta Žagarja – Kranj. Tako so prižgali zeleno luč za odobritev sofinanciranja z evropskimi in sredstvi države in gradnja težko pričakovanega prizidka pri Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj se bo lahko pričela. Učenci te šole bodo tako pridobili novo telovadnico, šest učilnic in večnamenski prostor. Nekaj manj kot tri milijone evrov vredna operacija bo predvidoma zaključena v letu dni, tako da bodo učenci nove prostore lahko uporabljali že v šolskem letu 2022/2023.

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj v mestnem središču je bila zgrajena leta 1961. Zaradi naglega razvoja okoliških stanovanjskih sosesk, izjemnega priseljevanja družin iz drugih okolij v zadnjih letih, ob tem pa še sprememb metod poučevanja in prostorskih standardov se v OŠ Staneta Žagarja Kranj že nekaj časa srečujejo s številnimi novimi družbenimi, prostorskimi in pedagoškimi izzivi. V obstoječem objektu primanjkuje ustreznih učilnic in prostora za športno vadbo, medtem ko je star prizidan montažni objekt neprimeren za izvajanje pouka.

Z dozidavo skoraj nič energijskega prizidka s šolsko telovadnico in z nadzidanimi šestimi učilnicami ter zunanjega igrišča ob šoli bodo pokrite potrebe po vpisu otrok v šolo in izvajanju pouka po normativih. Nov objekt bodo zgradili na mestu, kjer je sedaj zunanje igrišče, tega pa bodo prestavili na prostor, kjer je zdaj montažni prizidek, predviden za rušenje. V novem objektu, ki ga bo z obstoječim šolskim poslopjem povezoval hodnik, bo zgrajeno tudi dvigalo in bo zato dostopen tudi za gibalno ovirane osebe.