Z današnjim dnem bo Partizanska cesta na Bledu zaprta

Zaradi gradnje severne obvoznice, bodo danes zaprli Partizansko cesto proti Zasipu. Zapora bo trajala približno tri mesece.

  • V tem času se bodo izvajala dela na križanju Partizanske ceste z novo Severno razbremenilno cesto na Bledu.
  • Partizanska cesta in Cesta v Vintgar bosta v spodnjem delu, v smeri proti Bledu, v celoti zaprti zaradi rušitve mostu na Buču in gradnje novega.
  • Na tem križišču bodo izvedene tudi vse prevezave komunalnih vodov  pa tudi poglobitev vodotoka.
  • Obvozi iz ali proti Zasipu bodo v tem času speljani po gradbišču s priključkom na Seliško cesto.
  • Obvozi proti Vintgarju in Podhomu bodo speljani po Rečiški cesti oziroma skozi Spodnje Gorje.
  • Sočasno bodo gradili tudi nov priključek Ceste v Vintgar na obvoznico proti Rečici.
  • Po terminskem načrtu izvajalca naj bi bila delaizvedena do konca oktobra, s tem pa omogočen nov začasni obvoz za Zasip po Cesti v Vintgar s priključkom na Rečiško cesto pri Infrastrukturi Bled.

Za pešce in kolesarje bo zgrajena lesena brv poleg sedanjega mostu. Če bodo kakšna operativna vprašanja, se lahko obrnete tudi direktno na vodjo gradbenih del g. Iztoka Križaja, tel.: 040/588-033.

Investitorja Republika Slovenija in Občina Bled ter izvajalec se zavedajo morebitnih težav, ki jih bo gradnja povzročala, vendar prosijo za razumevanje do konca gradnje na celotni trasi, ki je predvidena junija naslednje leto. S tem bo Bled po desetletjih prizadevanj rešen velikega dela tranzitnega prometa, okoliškim prebivalcem pa omogočeni lažji dostopi do doma in višja kakovost bivanja.

Vir: Občina Bled