Na slovenskih rekah, jezerih in morju je kopanju namenjenih 48 odsekov – kopalnih voda, na katerih se že sicer običajno kopalci zbirajo v večjem številu in ustrezajo zakonsko določenim kriterijem za določitev naravnih kopalnih voda. Na teh odsekih se tudi spremlja kakovost vode vsakih 14 dni v času kopalne sezone; za morje se kopalna sezona šteje od 1. junija do 15. septembra, za celinske vode (reke, jezera) od 15. junija do 31. avgusta.

Kot vsako leto, je tudi letos Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Kranj opravil strokovno analizo vzorcev kopalnih voda na standardnih lokacijah na Gorenjskem.

Vzorci so bili odvzeti na kopalnih območjih na Blejskem in Bohinjskem jezeru ter Šobčevem bajerju. Na seznamu 48 mest ni navedeno jezero Črnava, pa vendar je bil vzorec odvzet tudi v Preddvoru.

Na škofjeloškem območju so strokovno analizo izvajali , na vseh štirih lokacijah: Selška Sora – Podlubnik in Soteska (nova lokacija), Poljanska Sora – kopališče Puštal in Sora v Retečah.

Za vse  odvzete vzorce kopalnih voda na zgoraj navedenih lokacijah  so ugotovil, da so SKLADNI s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih oz. kopalnih območjih, ki jih je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Ocenjevali so mikrobiološke parametre (escherichia coli in enterokoki) in za vse 4 odvzete vzorce kopalnih voda na zgoraj navedenih lokacijah ugotovil, da so SKLADNI s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih oz. kopalnih območjih, ki jih je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

PRIPOROČILA ZA KOPALCE

Kopanje v površinskih vodah: rekah, jezerih in morju lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi zaradi različnih dejavnikov. V ospredju je mikrobiološka – fekalna onesnaženost površinskih voda, npr. zaradi odpadnih komunalnih izpustov, spiranja površin. Kopanje ni povsod varno. Tako imenovana »divja kopališča« (nenadzorovane vodne površine) so brez upravljavcev in reševalcev iz vode, vprašljiva (neznana) je tudi kakovost vode.

Vsekakor pa tudi na kopališčih, kjer je kopalna voda skladna s priporočili o varnosti kopanja, svetujejo, da ljudje vode ne pijejo oz. zaužijejo, saj lahko to povzroči različne okužbe s povzročitelji črevesnih nalezljivih obolenj.

Pozornejši morajo biti zlasti otroci, ki med kopanjem nenamerno popijejo več vode in starejši. Svetujejo, da se po kopanju kopalci čimprej oprhajo s čisto pitno vodo.

Več priporočil najdete tukaj.