Vrednotenje nepremičnin na Gorenjskem

Slika: pixabay.com

Od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 bo po občinah po Gorenjskem potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.
Predlog modelov vrednotenja je od včeraj 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega
vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer
bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi
objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan
27.6.2019.
Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v četrtek 17. oktobra 2019, od
10.00 – 13.00 v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana 15, Slovenski trg 1, Kranj.
Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in
pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni
nepremičnin na območju občin pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občin

vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti
na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali
skeniranega na elektronski naslov [email protected]

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu
MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali
drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih
stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali
drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Kaj je model vrednotenja nepremičnin(MVN)?

MVN predpisuje Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17
in 33/19), ki ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti
nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčevanja in druge javne namene
določene z zakonom. Geodetska uprava Republike Slovenije je tako na podlagi zakona
pripravila modele množičnega vrednotenja nepremičnin.

Množično vrednotenje nepremičnin(MVN) je sistem ocenjevanja vrednosti nepremičnin na podlagi modelov množičnega vrednotenja in podatkov o nepremičninah, ki so vpisani v uradne evidence. Modeli vrednotenja pa so pravila, zapisana v obliki tabel, vrednostnih con, enačb ipd., ki določajo, katere lastnosti nepremičnine vplivajo na njeno posplošeno vrednost in v kakšni meri. V modele so zajeti še velikost nepremičnin, starost stavb in vsi drugi dejavniki, ki preverjeno vplivajo na dejansko tržno ceno.