Vozniki pozor! Popolna zapora v križišču pri Qlandiji v Kranju

Od četrtka, 13. avgusta 2020, od 7. ure ter do petka, 14. avgusta 2020, predvidoma do 18. ure, bo zaradi polaganja asfalta na cesti od Delavskega mostu do križišča z nakupovalnim centrom (Qlandia) spremenjen prometni režim ter vozni red mestnega linijskega prometa.

V času del bosta popolnoma zaprti dve občinski cesti in sicer iz smeri Planine proti križišču ter iz smeri Čirč proti križišču (LC 251012 in LC 183402). Promet čez Delavski most bo potekal dvosmerno, en vozi pas v smeri proti Škofji Loki ter en vozni pas v smeri proti Primskovem. Iz smeri Čirč bo zavijanje možno le proti Primskovem pri bencinski črpalki. Zavijanje iz smeri Primskovega proti Čirčam ne bo možno. Vozniki bodo morali obračati na Laborah ali v krožnem križišču Bitnje. Iz smeri Planine proti Čirčam bo obvoz usmerjen za nakupovalnim centrom.

Iz podjetja Arriva Alpetour sporočajo, da bo posledično v času trajanja zapore spremenjen vozni red mestnega linijskega prometa med Delavskim mostom in križiščem pri nakupovalnem centru. Predvidena zapora bo vplivala na proge 1, 2 in 3.

Proga 1 bo skrajšana za odsek od nakupovalnega centra (Qlandia) do Hrastja, izpadla bodo postajališča v Čirčah in Hrastjah. Progi 2 in 3 bodo pri stolpnicah preusmerili na obvoz preko Čirškega in Gaštejskega klanca do Labor in obratno. Pri slednjem obvozu ne bodo izpustili nobenega postajališča.

Občane, še zlasti krajane Čirč in Hrastij bodo o neizvajanju avtobusnih prevozov na tem območju obvestili na krajevno običajen način.
Če bodo vremenske razmere ugodne, bodo dela zaključena predčasno.