Volitve predstavnikov v Kmetijsko gospodarsko zbornico Slovenije

Slika: KGZS

Danes so se odprla vrata 255 volišč, kjer člani Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (KGZS) lahko do 19. ure oddajo svoj glas za predstavnike v svetu KGZS in svete območnih enot KGZS. Prvi neuradni rezultati volitev naj bi bili znani danes zvečer. Danes do 19. ure velja volilni molk.

V svetu KGZS bo 41 predstavnikov fizičnih in 13 predstavnikov pravnih oseb. Število članov, ki se jih na volitvah voli v posamezni organ KGZS (svet KGZS ali svet območne enote), je odvisno od števila članov, ki jih ima ta območna enota. Kot določa Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, se v svet KGZS iz vsake območne enote voli en svetnik na začetnih 3.000 članov v območni enoti.

V svet KGZS se bo volilo naslednje število članov: Kočevje 1 član; Koper, Postojna in Maribor po dva člana; Nova Gorica, Kranj, Brežice in Slovenj Gradec po tri člane; Novo mesto, Celje, Ptuj in Murska Sobota po štiri člane in Ljubljana 6 članov. Pravne osebe bodo v svet KGZS v vsaki volilni enoti izvolile po enega predstavnika (skupaj 13). V novem sklicu bo tako v svetu KGZS 54 predstavnikov.

V svete območnih enot  volijo različno število članov iz skupine fizičnih oseb glede na števila članov v tej območni enoti. V vsak svet OE se voli od 8 do 12 članov iz skupine fizičnih oseb, pravne osebe pa imajo po enega predstavnika. Kot pravijo na Kmetijsko gospodarski zbornici Slovenije, vsak glas šteje.