Vlada se je na redni seji seznanila s poročili šestih ministrstev o nabavi zaščitne opreme

Vlada je na redni seji sprejela Poročilo Vlade Republike Slovenije o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme ter se seznanila z rezultati Nacionalne raziskave o razširjenosti COVID-19.

Poročilo Vlade Republike Slovenije o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme

Vlada je na današnji seji sprejela Poročilo o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z epidemijo, ki ga bo, skupaj z besedilom predloga sklepa, posredovala v Državni zbor.

Dokument je sestavljen iz poročil šestih ministrstev – Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za notranje zadeve, ter prikazuje celoten pregled stanja zalog in nabav osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije.

Republika Slovenija se je namreč ob začetku pandemije virusa COVID-19 srečala s pomanjkanjem zaščitnih sredstev, zaradi česar je bilo z namenom reševanja življenj potrebno pristopiti k nujnim nabavam zaščitnih sredstev in opreme. V tem obdobju je vladi uspelo zagotoviti zadostno količino zaščitnih sredstev in opreme, kljub dejstvu, da so na globalnem trgu teh sredstev in opreme vladale izredne razmere.

Čistopis Poročila Vlade Republike Slovenije o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme bo jutri objavljen na vladni spletni strani.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Scenarij COVID-19: Letos močan gospodarski upad

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je za potrebe priprave Okvira za pripravo proračunov sektorja države iz 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Programa stabilnosti 2020 pripravil Scenarij COVID-19, april 2020. Globina letošnjega padca BDP in kasnejše okrevanje gospodarske aktivnosti bosta ključno odvisna od nadaljnjega poteka širjenja epidemije koronavirusa, njenega trajanja ter (sprejetih in bodočih) ukrepov v Sloveniji in drugih državah EU.

Dokument, s katerim se je danes seznanila vlada, je objavljen na spletni strani UMAR.

Vir: Urad za makroekonomske analize in razvoj

Seznanitev z rezultati Nacionalne raziskave o razširjenosti COVID-19

Vlada se je na današnji seji seznanila tudi z rezultati in prvimi analitičnimi ocenami Nacionalne raziskave o razširjenosti COVID-19.

Širša javnost bo z ugotovitvami seznanjena na jutrišnji novinarski konferenci.