Vlada RS podaljšala rok za oddajo

Mnoga računovodstva podjetij, predvsem pa računovodski servisi se trenutno spopadajo s časovno stisko, saj je do konca marca potrebno oddati letna poročila in davčne obračune, hkrati pa imajo veliko dela z obračuni povračil in pomoči, ki jih država namenja za pomoč podjetjem in zaposlenim v času korona krize. Da bi lahko delavci v računovodstvih brez prekomernih obremenitev pripravili ustrezna poročila in obračune, je Vlada RS na današnji dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. S predlogom amandmajev se med drugim podaljšujejo roki za oddajo poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021.

Skladno z amandmaji se bo zasebnim subjektom za en mesec (do 30. aprila 2021) podaljšal rok za predložitev poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, prav tako za en mesec (do 30. aprila 2021) se bo podaljšal rok za predložitev davčnega obračuna, rok za priglasitev davčne osnove pa se bo uskladil z roki za predložitev davčnega obračuna. Dodatno amandmaji določajo, da zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb ni treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje, temveč zgolj oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove, podaljšuje pa se tudi rok za predložitev nove zavarovalne osnove (prestavlja se na maj).