V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so zahtevali sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost in mladino glede zasebnih vrtcev, ki je potekala v torek, 23. januarja.

V SDS verjamejo, da je v interesu vsake razvite države, da je kar najvišje število otrok vključenih v eno izmed oblik predšolskega varstva. Tudi stroka opozarja, da je vrtec izjemnega pomena za otrokov razvoj in njegovo osamosvajanje, kot tudi, da močno razširi področje socialne dejavnosti.

V demokratični družbi se z ničemer ne sme preprečevati izbire vzgojnih pristopov v institucijah, ki svoje programe izvajajo po določilih pristojnega ministrstva in to kar želi storiti Vlada RS je nedopustno.

Trenutna vlada tudi od začetka mandata do danes ni storila ničesar za realizacijo navedenih zavez iz svoje koalicijske pogodbe glede vrtcev, z namero po ukinitvi zasebnih vrtcev pa gre celo v povsem drugo smer.

Poslanci Slovenske demokratske stranke so v svojih razpravah opozarjali na škodo, ki jo aktualna vlada povzroča staršom ter otrokom, s tem ko z namero po ukinitvi financiranja zasebnih vrtcev tepta pluralnost, demokratičnost ter pravico do izbire in drugačnosti.

V Poslanski skupini SDS so predlagali naslednje sklepe, ki pa so bili žal s strani koalicije zavrnjeni.

1. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino poziva Vlado Republike Slovenije, da nemudoma prenehata z namero po ukinitvi zasebnih vrtcev.

2. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino poziva Vlado Republike Slovenije, da spoštujejo zavezo v koalicijski pogodbi »Spodbujali bomo večje vključevanje otrok v nižje starostne skupine vrtcev« in jo čimprej tudi realizirajo.

 

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si