Višje cene za vrtec v kranjski občini

Mestna občina Kranj je zaradi spremembe plačne zakonodaje morala uskladiti cene.

Predlagana podražitev je posledica povečanja cene v stroških dela in odprave anomalij v plačilnih razredih, zaradi česar so se zaposlenim v Kranjskih vrtcih spremenile plače.

Našteti vzroki za povišanje so:

  • spremenila se je zakonodaja na področju plač, ki odpravlja neskladja najnižje vrednotenih delovnih mest tudi v sektorju vzgoje in izobraževanja,
  • uskladiti je bilo treba tudi število zaposlitev, da se zadosti normativom (v Kranju trije delavci dodatno), na novo bodo zaposlili organizatorja zdravstveno-higienskega režima, organizatorja prehrane ter kombiniranega delovnega mesta svetovalnega delavca in pomočnika ravnatelja;
  • višja so povračila stroškov za nadomeščanje strokovnih delavcev, ki so zaradi bolezni odsotni do trideset delovnih dni,
  • višji regres za prehrano med delom.

Cene programov v javnih vrtcih na območju kranjske občine se tako povprečno povečujejo za 5,36 %. Večji delež povečanja, med 80 in 90% bo iz proračuna pokrila občina, manjši, med 10 in 20%, pa starši. Najbolj ogrožene skupine, ki vrtca ne plačujejo, naj se ta podražitev ne bi dotaknila. Primerjava:

  • starši, ki plačujejo največ do 10 % polne cene oskrbnine, bodo v povprečju plačevali okoli 1,80 do 2,50 evrov več;
  • starši, ki plačujejo največ, do 77 % polne cene oskrbnine, pa bodo v povprečju plačevali okoli 14 do 19 evrov več (nekaj več za program prvega starostnega obdobja in nekaj manj za program drugega starostnega obdobja).

Cene Cicibanovih uric se ne bodo spremenile

Na območju Mestne občine Kranj se bodo povišale tudi cene dveh zasebnih vrtcev s koncesijo na območju Mestne občine Kranj, in sicer cene programov:

  • v Zasebnem vrtcu Dobra teta v vseh treh enotah, v povprečju za 9,29% v prvem starostnem obdobju in 6,82% za drugo starostno obdobje in
  • cena programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet, PE Mikujčki, ki se povišuje za 2,2%.

V drugih dveh koncesijskih vrtcih Duhec in Pod mavrico pa se cena ne povišuje.

Osnova za plačilo staršev otrok, za katere je Mestna občina Kranj dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev in imajo otroka vključenega v javni vrtec oz. v koncesijski vrtec na območju kranjske občine, bo enaka za vse starše, ne glede na to, ali je otrok vključen v javni vrtec oz. v vrtec s koncesijo, so zapisali na Mestni občini Kranj.

Mestni svet MO Kranj je povečanje cen potrdil in bodo veljale od 1. oktobra 2017 naprej.