Višja plačila za študentsko delo

V Uradnem listu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti včeraj objavilo Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki z današnjim dnem določa zvišanje minimalne urne postavke za dijaško in študentsko delo iz 5,40 evrov bruto (4,56 evrov neto) na 5,89 evrov bruto (4,98 evrov neto). Minimalno plačilo za dijaško in študentsko delo je vezano na minimalno plačo, ki se je z letošnjim letom povečala. Namen študentskega dela je omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom ter študentom v času izobraževanja, delodajalcem pa selekcijo potencialnih bodočih kadrov in delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.