Odpadne vode nastajajo v gospodinjstvih, industrijskih procesih in kot posledica padavin. Da bi ohranili naravno ravnotežje ter omogočili samočistilne procese v vodotokih, je odpadne vode potrebno pravilno zbirati, odvajati po kanalizacijskem omrežju in jih na koncu očistiti.

Kako ti poteka, si lahko ogledate v predstavitvenem filmu.

Vir: Komunala Kranj