Velika nevarnost požarov v naravi

Slika: pixabay.com

Gorenjski policisti so minuli vikend obravnavali več požarov. Na Kamnitniku je v petek zagorela posušena trava. Škoda ni nastala. Na Cesti Jaka Platiše v Kraju je v soboto pozno zvečer zagorela pnevmatika. Tržiški policisti so včeraj obravnavali požar v naravi. Ogenj je ušel izpod nadzora med kurjenjem vejevja. Požar so pogasili gasilci. Z dogodkom bodo policisti seznanili pristojno inšpekcijsko službo. Na območju Cerkelj na Gorenjskem pa je danes pogorel starejši kozolec. Postopek še poteka.

V Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju je določeno, da je potrebno kurišče v naravnem okolju urediti tako, da je obdano z negorljivim materialom ter da je območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi. Prepovedi, obveznosti in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni tudi v Zakonu o gozdovih. Po navedenem zakonu gre za prepovedano ravnanje, v kolikor posameznik kuri na neurejenih kuriščih v gozdu, požiga travišča in ledine na območju, na katerih ogenj lahko ogrozi gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorom. Če tega ne upošteva, se posameznik kaznuje z globo v višini od 200 do 600 evrov.