Veličasten pogled na Kranj

Vlada RS je konec januarja razglasila  župnijsko cerkev sv. Kancijana in tovarišev v Kranju za kulturni spomenik državnega pomena. V obrazložitvi so zapisali, da je kranjska cerkev izjemnega pomena za Slovenijo kot zgodovinska lokacija, mestna prostorska dominanta in poznogotska dvoranska cerkev iz 15. stoletja, ki je primerljiva s sočasnimi cerkvami v Srednji Evropi. Tipologija cerkve sv. Kancijana je vplivala na gradnjo poznosrednjeveških objektov drugje po Sloveniji.

Pobudo za razglasitev je dala Župnija Kranj, ki jo vodi dr. Andrej Naglič. Svoje mnenje k pobudi je podal tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Sedanja Kranjska cerkev stoji na mestu zgodnjekrščanske cerkve iz 6. stoletja in predromanske cerkve iz 10. stoletja. Zgrajena je v gotskem stilu in ima več kot 60 metrov visok zvonik.

V letošnjem letu pa se bo mogoče povzpeti na ta mogočen zvonik, saj ga bodo odprli za obiskovalce. Obnova notranjosti zvonika se je začela 2020, obiskovalci pa se bodo še letos lahko  povzpeli nad obnovljene zvonove in stopili na razgledno ploščad, kjer  si bodo obiskovalci  z višine 40 metrov lahko s ptičje perspektive ogledali mestno jedro in okolico.