Več zapor cest v Kranju

Zaradi asfaltiranja odseka glavne mestne ceste bo od četrtka, 14. oktobra do vključno sobote, 16. oktobra 2021 delna zapora ceste od križišča z Likozarjevo ulico in Jezersko cesto do križišča z ulico Mirka Vadnova in ulico Janka Puclja. Obvoz bo urejen. Dan pozneje pa bo delna zapora tudi na delu Bleiweisove ceste. Polovična zapora ceste bo predvidoma osem dni.

Zaradi asfaltiranja bo v času izvajanja del med 7. in 17. uro v celoti zaprt vozni pasu v smeri iz Kranja proti Brniku v dolžini približno 400 metrov, in sicer od križišča z Likozarjevo ulico in Jezersko cesto, pri objektu na naslovu Likozarjeva ulica 1, do križišča z ulico Mirka Vadnova in ulico Janka Puclja – pri objektu na naslovu Ulica Mirka Vadnova 1. Obvoz bo urejen in ustrezno označen s prometno signalizacijo po Likozarjevi ulici, cesti Rudija Šeliga in cesti Jaka Platiše.

Med 15. in 23. oktobrom 2021 pa bo med 7. in 15. uro tudi delna zapora Bleiweisove ceste, in sicer od križišča z Nazorjevo ulico do križišča s Kidričevo in Oldhamsko cesto. V celoti bo zaprt vozni pas v smeri iz Kranja proti Kokrici, v dolžini približno 180 metrov.