Več priznanj na Gorenjsko

Gorenjski kraji in so bili tudi letos množično zastopani v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna. Tekmovanje že 29 let zapored prireja Turistična zveza Slovenije in je v teh letih preraslo v vseslovensko gibanje, v katerega je vključeno že več kot dve tretjini slovenskih občin.

 

Namen prireditve

Namen je spodbujati in ozaveščati ljudi, da urejajo svoje bivalno, krajevno, podjetniško in društveno okolje, to je okolje, kjer stanujejo, žive, delajo, se družijo in dopustujejo. Projekt je hkrati spodbuda za dobro organizirane redne dejavnosti komunalnih, okoljevarstvenih podjetij in drugih služb ter vedno bolj prispeva k urejenosti in prijetni celostni podobi Slovenije. Sestavni del projekta sta tudi podprojekta Pomladansko urejanje in vzdrževanje čistega okolja, povezano z dnevom voda in dnevom zemlje in Republiški turistični drobnogled.

Projekt je izrednega pomena za uveljavljanje Slovenije v mednarodnem sodelovanju in prispevek k promociji slovenskega turizma. Nekatera doma najbolje ocenjena mesta in kraji se uspešno vključujejo na evropsko tekmovanje Entente Florale in dosegajo zavidljive rezultate.

Več priznanj tudi na Gorenjsko

Na letošnji prireditvi, ki je zaradi drugega vala epidemije potekala virtualno, preko posebne oddaje, je sodelovalo 119 krajev, tekmovanja so potekala v desetih kategorijah. Enajst priznanj je šlo na Gorenjsko, po različnih kategorijah so dosegli naslednja mesta:

Velika mesta: Kranj – 3. mesto

Mala mesta: Cerklje – 1. mesto

Turistični kraji: Bohinj – Bohinjska Bistrica – 3. mesto

Izletniški kraji: Begunje – 3. mesto

Vaška jedra: Stara Fužina – 2. mesto, Adergas – 3. mesto

Trška jedra: Ribčev Laz – 3. mesto

Kampi: Kamp Danica Bohinjska Bistrica – 1. mesto

Naj tematika: Pohodniška pot Juliana Trail – 2. mesto, Razgledna učna pot Dovžanova soteska – 3. mesto

Naj Petrolov bencinski servis: Bencinski servis Gorenja vas.