Slovenija omogoča zdravljenje odvisnosti od opioidov s hospitalnimi in ambulantnimi programi, med katerimi je vključen tudi program vzdrževanja z metadonom in drugimi substitucijskimi sredstvi. Kljub izsledkom raziskav, ki podpirajo to obliko zdravljenja, obstajajo opozorila glede negativnih posledic, zato nekateri predlagajo večjo investicijo v preventivne programe in omejitev brezplačne pomoči odvisnikom od drog v obliki metadona v daljšem časovnem obdobju.

Poslanka Alenka Jeraj je na ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z zdravljenjem uporabnikov prepovedanih drog v obliki hospitalnih in ambulantnih programov zdravljenja.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani minister,

Slovenija spada med države, v katerih poteka zdravljenje uporabnikov prepovedanih drog v obliki hospitalnih in ambulantnih programov zdravljenja, med katerimi najdemo tudi program vzdrževanja z metadonom in ostalimi substitucijskimi sredstvi (buprenorfin, kombinacija buprenorfin/naloxon in SR-morfin). Z drugimi besedami, zdravljenje odvisnosti od določenih opioidov poteka tudi v obliki zdravljenja z drugimi opioidi, pri čemer so odvisniki od drog doživljenjsko upravičeni do brezplačnega metadona.

In čeprav se mnogi v zdravstveni stroki sklicujejo na izsledke raziskav, po katerih je takšna oblika zdravljenja odvisnosti od opioidov vsaj v nekem obdobju najbolj uspešna in priporočena oblika, je veliko tudi takšnih, ki opozarjajo na negativne posledice. Kot družba vseskozi stremimo velikemu vlaganju v preventivo z namenom, da bomo kot skupnost bolj zdravi, kar bo posledično prispevalo tako k bolj kakovostnemu življenju posameznika kot k z zmanjšanju vse večjih stroškov, ki jih nosi naš zdravstveni sistem. Zato bi bilo po mnenju drugih dolgoročno veliko bolj smotrno več finančnih sredstev iz državne blagajne vlagati v učinkovite preventivne programe.

V preteklosti so se že večkrat pojavili pozivi k spremembi predpisov, po katerih bi se brezplačna pomoč odvisnikom od drog v obliki zdravljenja z metadonom ukinila ali preoblikovala v določeno premostitveno obdobje oziroma časovno zamejitev takšnega programa zdravljenja.

Zanima me:

1. Kakšno je vaše stališče glede ukinitve ali časovne zamejitve pravice do brezplačnega metadona za odvisnike od drog, ki se zdravijo v hospitalnih in ambulantnih programih?

2. Koliko finančnih sredstev Slovenija letno (prosim za podatke za zadnjih 15 let) nameni za metadon, ki se uporablja za zdravljenje odvisnikov od drog v hospitalnih in ambulantnih programih?

3. Koliko odvisnikov od drog se v Sloveniji letno (prosim za podatke za zadnjih 15 let) zdravi z metadonom v hospitalnih in ambulantnih programih?

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si