Vabijo na gobarsko razstavo

Gobarska sezona je na višku, izkušeni člani gobarskih društev in ostali strokovnjaki, povezani z gobami in zaščito naravnega okolja, pa ob tem opažajo precej nesprejemljivih početij. Med njimi je nabiranje gob na območjih, kjer je to prepovedano, preseganje dovoljenih količin gob, kjer je nabiranje dovoljeno, trganje gob, ki jih nabiralci ne poznajo in jih ne poberejo, temveč samo obrnejo, neustrezno čiščenje gob in druge nepravilnosti, ki jih povzročijo nabiralci gob.

Da bi ljudi ozaveščali o pomenu gob in o ustreznih načinih njihovega nabiranja, Gobarsko društvo Gorje ta konec tedna v Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah pripravlja veliko razstavo gob

Razstava bo na ogled v petek, 23. in v soboto, 24. septembra od 8. do 19. ure. Razstavili bodo med 450 in 500 vrst različnih gob, ves čas bodo potekali vodeni ogledi pod strokovnim vodstvom izkušenih članov društva, ki bodo odgovarjali tudi na vprašanja obiskovalcev. Opozarjali jih bodo tudi na pravila nabiranja gob predvsem na Pokljuki, ki je v teh dneh najbolj oblegana.

Kot ob tem dogodku pravijo v Javnem zavodu Triglavski narodni park, je v Triglavskem narodnem parku dovoljeno nabiranje gob in gozdnih sadežev samo v tretjem varstvenem območju. Ker prehodi iz enega varstvenega območja v drugega v naravi niso posebej označeni, gobarjem v Javnem zavodu Triglavski narodni park svetujejo, naj se o mejah posameznih območij poučijo pred odhodom v naravo, pri čemer jim je v pomoč lahko tudi zemljevid na njihovi spletni strani, kjer so območja natančno označena.

Posameznik lahko, kjer je to dovoljeno, dnevno nabere do največ 2 kg gob, ki morajo biti grobo očiščene že neposredno na rastišču. Pri nabiranju ne smemo uporabljati pripomočkov, ki bi lahko poškodovali rastišče ali podgobje. Nabrane gobe moramo prenašati v zračni in trdi embalaži.

Tako kot vsako leto v času rasti gob so tudi v letošnjem letu naravovarstveni nadzorniki TNP v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami poostrili nadzor nad spoštovanjem predpisanih pravil.