V zdravstvu in socialnem varstvu povišanje plač

Slika: Pixabay.com

Kar so pretekle vlade samo obljubljale, je sedanja vlada uresničila. Danes sta tako vlada pod vodstvom Janeza Janše in sindikati parafirali Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, s katerim se dvigujejo plače zaposlenim v zdravstvu in za 12.000 zaposlenih v javnih socialno varstvenih zavodih. Dosežen dogovor je rezultat pogajanj, ki so potekala od avgusta dalje in so bila namenjena akutnemu reševanju kadrovske problematike in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov.

V imenu vladne pogajalske strani sta dogovor parafirala minister za zdravje Janez Poklukar in minister za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Na pogajalski strani sindikatov pa sta se dogovor parafirali Irena Ilešič Čujovič in Slavica Mencingar.

Minister Janez Poklukar je ob zaključku dogodka izrazil zadovoljstvo, da bodo delavci v zdravstvu in socialnem varstvu za opravljeno delo dobili pošteno plačilo, saj so po besedah ministra preobremenjeni.

”Z današnjim slavnostnim podpisom dajemo pomembne pečat dogovoru o potrebnem dvigu plač za poklice, ki so bili nepogrešljivi vsa leta poprej in so toliko bolj nepogrešljivi pri soočenju z epidemijo ter so osrednji temelj za učinkovito delovanje mreže socialnega varstva v naši državi”, je ob tej priložnosti poudaril minister Cigler Kralj.

Poleg dviga plač dogovor zajema tudi sistemiziranje in razporejanje zaposlenih na nova delovna mesta, kar bo pripomoglo k omejevanju odhodov zaposlenih, zlasti z delovnih okolji z največjimi obremenitvami in tudi povečanje zanimanja za te poklice med mladimi. Slednje sta poudarila oba ministra.

Na delovnih mestih, kjer zaposleni izvajajo osnovno in socialno oskrbo se bodo plače povišale za 1 do 4 plačne razrede, pri čemer vse pri večini delovnih mest v tej skupini plača poveča za 3 do 4 plačne razrede. Pri zdravstvenem kadru v socialno varstvenih zavodih se bodo plače povečale za 4 plačne razrede. Na posameznih delovnih mestih strokovnih delavcev v centrih za socialno delo in domovih za starejše, pa se bodo plače povečale za 2 plačna razreda. Podrobne spremembe po posameznih delovnih mestih bodo opredeljene v aneksih h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.