V Žarku jih obsije žarek upanja

Slika: FB Skupnost Žarek

November je mesec boja proti zasvojenosti. Na Gorenjskem deluje več akterjev na področju boja proti zasvojenosti s prepovedanimi drogami, alkoholom in drugimi substancami, eden od takih je Skupnost Žarek. Svojo streho nad glavo so si uredili v železniški »vahtnci« v Bohinju, že vrsto let pa ga uspešno vodi gospa Ivanka Berčan.  Skupnost Žarek ima svoj program razdeljen v dva sklopa, in sicer na sprejemni center in komuno. Ciljna populacija za sklop komuna Skupnost Žarek so osebe, ki imajo težave z zasvojenostjo od trdih drog in/ali alkohola in drugih substanc, ki doživljajo posledice uživanja navedenih substanc in se odločijo, da želijo opustiti odvisniški stil življenja ter so zaprosili za vstop v program komune. V program so vključeni tudi svojci odvisnikov in bivši odvisniki, da jim pomagajo vzdrževati abstinenco.

 

Vsak bije svojo bitko za trezno življenje

V Skupnosti Žarek poudarjajo, da vsak uporabnik in posameznik v skupnosti bije svojo bitko z zasvojenostjo od prepovedanih drog ali alkohola v želji po spremembi odvisniškega načina življenja. Prav življenje pa morajo odvisniki urediti, zato morajo upoštevati pravila skupnosti, kjer so opredeljene osnovne indikacije za ureditev dnevnega reda in ostale pravice in obveznosti, da si tudi kasneje, po zaključku programa lahko strukturirajo svoj vsakdan.

Vodilo programa pa je nenehno delo na sebi, spoznavanje in sprejemanje samega sebe, soočenje s svojo preteklostjo in krepitev pozitivnih vedenjskih vzorcev.

Cilje dosegajo z individualnimi in skupinskim delom, s pisanjem tednika, s samo opazovanjem ter učenjem iskrenosti do sebe in sočloveka. Za vsakega uporabnika izdelajo individualni terapevtski načrt, ki ga evalvirajo vsaka dva meseca. Tako uporabnik preverja doseganje zastavljenih ciljev in si zadaja nove.

Za lažje življenje izven komune so pomembne delovne navade

V program je vključeno tudi utrjevanje delovnih navad in sposobnosti z delom v hiši, v okolju, na vrtu s pridelovanjem vrtnin za lastno uporabno in mizarski delavnici, kje uporabniki ob pomoči mizarskega mojstra ustvarjajo kvalitetne in inovativne izdelke. In ti izdelki so resnično lepi.

Z vsemi temi prizadevanji v Skupnosti Žarek omogočajo svojim uporabnikom, da jim v življenje posije žarek, žarek upanja za življenje brez opojnih sredstev.