V Škofji Loki nove parkirne površine

Na Občini Škofja Loka so v mesecu septembru pripravili spremembe režima parkiranja na območju Kapucinskega trga – parkirišče “Štemarje”. Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 12. redni seji dne 12. 9. 2019 sprejel Odredbo o spremembi odredbe o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, s katero so uvedli režim kratkotrajnega plačljivega parkiranja tudi na novem, razširjenem območju parkirišča na vzhodnem delu parkirišča Štemarje.

V prvi polovici letošnjega leta je občina Škofja Loka odkupila zemljišče Štemarjah na katerem je nekdaj stalo poslopje davčne uprave in tam v mesecu septembru uredili makadamsko parkirišče.

V enoten parkirni režim so vključili tudi že obstoječih 23 (13 + 10) parkirnih mest namenjenih kratkotrajnemu parkiranju na zahodu in jugo-zahodu Ljubljanske banke oziroma poslovne hiše.

Brezplačno kratkotrajno parkiranje tako ostaja le na dveh parkirnih mestih, ki sta namenjeni polnjenju električnih vozil, kjer maksimalni čas parkiranja in polnjenja ostaja dve uri.

 

Nov parkirni režim je veljaven od 1. oktobra 2019.

Cena parkiranja na parkirišču Štemarje se tako ne ne spreminja, saj v veljavi ostaja obstoječi parkirni režim: prvi dve uri je parkiranje brezplačno, vsaka naslednja ura pa je plačljiva – in znaša 0,50 € na uro.

Zaradi širitve plačljivega parkiranja, sporočajo iz občine, da povečujejo tudi število izdanih letnih dovolilnic za stanovalce in poslovne subjekte.