V sistem dodali še trikolesnike

Slika: MO Kranj

V kranjskem sistemu izposoje koles KRsKOLESOM, ki se ponaša s 95 navadnimi kolesi in 75 električnimi na 28 lokacijah ter velja za največji elektrificiran sistem izposoje koles v Sloveniji, sta od danes na voljo dva trikolesnika. Parkirana sta na postajah pred mestno knjižnico in lekarno pri avtobusni postaji. Vrniti ju je mogoče na katerokoli lokacijo v sistemu, vendar bosta ob prerazporejanju koles vsakič vrnjena na omenjeni lokaciji.

Trikolesnika sta brezplačno na voljo gibalno oviranim osebam, podjetnikom in stanujočim v mestnem jedru, s čimer želi Mestna občina Kranj omogočiti lažji dostop ožjega mestnega središča gibalno oviranim, lažjo dostavo manjših paketov najemnikom ali lastnikom objektov in s tem dodatno zmanjšati promet v mestnem jedru.

Uporabnik mora imeti registriranega enega od paketov v sistemu KRsKOLESOM in izkazano upravičenost do trikolesnikov, kot je denimo dokazilo o lastništvu ali najemna pogodba za nepremičnino v mestnem jedru. Gibalno ovirane osebe upravičenost izkazujejo s potrdilom izbranega osebnega zdravnika. Registracijo za dostop do trikolesnikov je možno opraviti le osebno na info točki Turistično informacijskega centra in v Centru trajnostne mobilnosti, kjer mora uporabnik izkazati svojo upravičenost do trikolesnikov, se seznaniti z navodili za uporabo.

Na Mestni občini Kranj opozarjajo, da se tovorni trikolesnik odziva drugače kot navadna in električna kolesa. Z njim je treba ustrezno upravljati, stopnjo asistence prilagoditi stanju in razmeram v prometu.