V septembru začetek gradnje komunalne infrastrukture v Radovljici v vrednosti skoraj 3 milijone evrov

Občina Radovljica je na javnem razpisu izbrala izvajalca gradnje kanalizacije in obnove vodovoda na Spodnjem Lancovem, in sicer Gorenjsko gradbeno družbo.

Gradbeno pogodbo sta danes podpisala župan Ciril Globočnik in direktor Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remec. Pogodbena vrednost del znaša 2.994.862,35 evra. Kohezijski sklad bo za naložbo prispeval 1,8 milijona evrov . Uvedba v delo je predvidena v začetku septembra, zaključek del pa do septembra 2022.

Kanalizacija na Spodnjem Lancovem je zadnji večji odsek v aglomeraciji Radovljica, dolg 5700 metrov. Na javno kanalizacijo bo priključenih 300 prebivalcev. Deloma bo obnovljeno tudi vodovodno omrežje in urejene javne površine.