Gradnja povezovalnega kanala C0 bi morala teči pravno skladno, a žal ni tako. Kot so zapisali na spletni strani SDS je, glede na dosegljivo dokumentacijo razvidno, da bi bilo potrebno pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja pred gradnjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti pravnomočno okoljevarstveno soglasje, brez katerega gradnja na tem delu ni mogoča, s čimer se izigrava zakonodajo s področja gradnje, urejanja prostora in varstva okolja.

 

Predsednica Republike Slovenije ga. Nataša Pirc Musar je na župana MOL Zorana Jankovića naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, da začasno prekine gradnjo kanala C0, konča postopek za pridobitev presoje vplivov na okolje in odgovorno ter pregledno, v dialogu s splošno in strokovno javnostjo, sprejme najboljšo možno odločitev, saj je opozorila na več nepravilnosti, ki kažejo na izigravanje zakonodaje v postopku gradnje kanala C0.

Traso, na kateri se gradi povezovalni kanal C0, trikrat seka potresna prelomnica. Zato je zaradi potresne ogroženosti območja še toliko večje tveganje, da se pretrgajo cevi ter posledično do onesnaženja vode in katastrofe velikih razsežnosti ter nepopravljivih posledic. Ob tem so več kot alarmantne izjave proizvajalca za cevi C0, ki so proizvedene v Romuniji, in sicer da nimajo nobenih certifikatov požarne ali potresne varnosti izdelka.

V 70.a členu Ustave Republike Slovenije je zajamčena pravica do pitne vode, pri čemer celotna relevantna stroka – medicinska, toksikološka, ekološka opozarja, da pomeni kanalizacija preko vodonosnega območja neodpravljivo nevarnost za zdravje in premoženje več kot 300.000 prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

G. Jan Zobec, vrhovni sodnik, je dejal »Oglaša se predsednica republike, civilna družba protestira, na prizorišču se odvijajo prave bitke. Gradnja kanala je primer popolnega pravnega razsula, kaosa, pravne neurejenosti, kjer pojejo pesti varnostnikov in kjer vsem na očeh razpada pravna država.«

V Slovenski demokratski stranki menimo, da je nujno, da se Državni zbor RS na seji seznani z nepravilnostmi, zlorabami in izigravanjem zakonodaje in s tem pravne države glede gradnje kanala C0 in na podlagi obravnave sprejme predlagano priporočilo z namenom, da se takšne zlorabe in izigravanje pravne države zaustavi.

Celotna zahteva za sklic se nahaja TUKAJ.

 

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si