V rovih pod Kranjem bodo naselili človeško ribico

Slika: MO Kranj

Mestna občina Kranj načrtuje ureditev rovov nekdanjega zaklonišča pod Pungartom za nov informacijski center o človeški ribici. Kranjski rovi bi tako ob Postojnski jami postali druga lokacija, kjer bi bila človeška ribica redno na ogled javnosti. Namen projekta je ustvariti trajnostni poslovni model, zbrana sredstva od vstopnin pa vložiti v raziskovanje in varstvo človeške ribice ter ozaveščanje javnosti. Jamski laboratorij Tular, ki se nahaja v rovu pod Gaštejskim klancem, si je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ogledal s podžupanom Mestne občine Kranj Janezom Črnetom na povabilo ustanovitelja laboratorija Gregorja Aljančiča.

Slika: MO Kranj

Tular je naravna jama, ki jo je v pleistocenskem konglomertu reke Save pod Stražiščem v Kranju izdolbel droben potoček. Podobne kraške pojave najdemo tudi po bližnji okolici, najlepše pa ob robu konglomeratnih teras zavarovanega naravnega parka Udin boršt. Prvi jo je l. 1689 opisal že znameniti J. V. Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske.