V Radovljici pripravili več dogodkov

Občina Radovljica je včeraj v sklopu aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti predstavila novozgrajeno kolesarsko povezavo v Lescah, ki so jo simbolično odprli udeleženci 19. kolesarskega izleta ob dnevu brez avtomobila, prireditev pa je s plesnim nastopom popestrilo Kulturno prosvetno društvo Lesce s svojo folklorno skupino.

Na 560 metrov dolgem odseku Železniške ulice in Rožne doline – med železniško postajo in uvozom h Gorenjki – je bila urejena cesta v širini šestih metrov z obojestranskim pomožnim kolesarskim pasom v širini 1,25 metra in izvennivojskim pločnikom v širini 1,6 metra. Urejeni sta bili tudi meteorna in fekalna kanalizacija ter javna razsvetljava in obnovljen vodovod. Za izvedbo projekta je bilo treba porušiti del objekta Rožna dolina 2, ki je v lasti Ministrstva za infrastrukturo in je segal v območje načrtovane razširjene ceste. Gradbena dela je izvedla Gorenjska gradbena družba d.d.. Pogodbena vrednost znaša približno 750 tisoč evrov.

Gre za drugi del projekta ureditve kolesarske povezave, ki je zajemal ureditev manjkajočih odsekov med upravnim središčem Radovljice in železniško postajo v Lescah. V lanskem letu je bila v okviru prve od dveh faz tega projekta zgrajena kolesarska povezava ob regionalni cesti med Radovljico in Lescami. Ocenjeni stroški izvedbe celotnega projekta so ob prijavi znašali dva milijona evrov, od katerih Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 1,4 milijona evrov.

Občina Radovljica že devetnajsto leto zapored sodeluje v aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti, ki se danes zaključuje. Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. Letos s sloganom »Trajnostno povezani« opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, ki so pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. V radovljiški občini v tem tednu vsako leto predstavljamo naložbe v kolesarske steze in pločnike ter uvedene ukrepe za umirjanje prometa, ki prispevajo tako k trajnostni mobilnosti kot prometni varnosti, v programu pa z različnimi dejavnostmi za ozaveščanje o trajnostni mobilnosti sodelujejo tudi osnovne šole in vrtci. Osnovni F. S. Finžgarja Lesce in Staneta Žagarja Lipnica organizirata tudi Pešbus, s katerim se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah v spremstvu prostovoljcev in učitljev po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku.

Pred dnevom brez avtomobila občina organizira tudi priljubljeni kolesarski izlet, ki se zaključi s predstavitvijo novosti in druženjem na javnem biodinamičnem učnem vrtu pri radovljiški osnovni šoli, kjer obiskovalci lahko tudi poskusijo jedi in napitke iz vrtnih pridelkov, ki jih pripravijo dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Včerajšnjega izleta se je udeležilo sedemdeset kolesarjev.