V Radovljici obnova vredna 152 tisoč evrov

V Radovljici na Gubčevi je izbrani izvajalec HIS d.o.o. začel gradbena dela za obnovo ceste, opornega zidu in komunalne infrastrukture. Pogodbena vrednost del znaša približno 152 tisoč evrov.

Dela obsegajo rušenje povsem dotrajanega in zato nevarnega obstoječega opornega zidu in izgradnjo nadomestnega, predhodno pa je treba odstraniti drevesa in porušiti del obstoječega objekta nad zidom.

Sledila bo celovita obnova ceste z odvodnjavanjem in razsvetljavo ter sočasno obnova in ureditev vse komunalne infrastrukture v cesti (vodovod, kanalizacija, električne instalacije in telekomunikacijski vodi, plinovod pa je bil urejen pred nekaj leti). Če bo vreme to dopuščalo, bodo dela zaključena še v letošnjem letu.