V ponudbi imajo tudi rabljene električne predmete

Slika: FB FVD

Eden od najboljših načinov za zmanjševanje količin odpadkov je ponovna raba izdelkov. Predmetov, ki jih ne potrebujemo, še posebej če so še uporabni, ne zavržemo. Lahko jih take kot so ali pa z nekaj popravili uporabi nekdo drug.

Med predmeti, ki jim s ponovno rabo lahko podaljšamo življenjsko dobo, so tudi električni aparati. Po podatkih podjetja ZEOS, d.o.o., ki v Sloveniji skrbi za pravilno ločevanje e-odpadkov, vsak posameznik razpolaga z vsaj 5 kg še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. Med njimi so tudi električni aparati. Kot ocenjujejo, se med zbranimi e-odpadki, ki so namenjeni za reciklažo, nahaja še 1-2 odstotka delujočih električnih naprav, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala.

V Fundaciji Vincenca Drakslerja so.p. se s ponovno rabo ukvarjajo že deset let, danes pa so svoji ponudbi dodali še prodajo rabljenih in varnostno pregledanih električnih aparatov. V Kr’Štacuni na Maistrovem trgu v Kranju so uradno odprli dodatni prostor za električne in elektronske aparate iz ponovne rabe z namenom, da bodo le-ti čim bolj dostopni kupcem.

Gre za prvi takšen oddelek z rabljenimi električnimi aparati v Sloveniji, ki pa je plod dobrega sodelovanja Fundacije Vincenca Drakslerja so.p. s Komunalo Kranj in podjetjem Zeos, ki je v Sloveniji koncesionar za zbiranje odpadne elektronske opreme.

Nada Bogataj Kržan, predsednica uprave Fundacija Vincenca Drakslerja je ob tem povedala: »Trgovina za električne aparate iz ponovne rabe, ki jo uradno odpiramo danes je prva taka v Sloveniji. Na zbirnih centrih Zarica in Šenčur v upravljanju Komunale Kranj zbiramo še uporabne električne in elektronske aparate, ki jih nato v naših delavnicah pregledamo. V ta namen smo usposobili pet sodelavcev, ki vsak aparat natančno pregledajo in ga pripravijo za varno uporabo. Želimo, da so električni aparati čim dlje v uporabi in seveda dostopni na čim več lokacijah. Povpraševanja je veliko in nekaj aparatov smo prodali že pred uradno otvoritvijo prostorov, ki se v Kr’Štacuni odpirajo danes samo v ta namen.«

Novega načina pri ponovni uporabi električnih predmetov so se razveselili tudi v podjetju Zeos, saj vse preveč teh predmetov, ki so še uporabni, konča med odpadki. ob tem je direktor podjetja Zeos Emil Šehič poudaril, da je kotiček v trgovini Kr’Štacuna zagotovo pomembna pridobitev, saj pozdravljajo vsako trgovinico s še delujočimi aparati, ki iščejo novo življenje. Z naraščanjem tovrstnih storitev po Sloveniji so bližje dosegu tako ciljev  Life projekta Spodbujamo e-krožno kot tudi EU ciljev na področju krožnega gospodarstva. V dobi potrošniške družbe je namreč veliko elektronike, ki se prehitro odvrže med e-odpadke. Rumeni kotički za ponovno uporabo, ki so jih postavili tudi na zbirne centre v Kranju z okolico in sodelovanje s partnerji – fundacijo in lokalno komunalo, pa poskrbijo, da se vsaj nekaj teh aparatov zajame ter jim ponudi po novem mesto tudi na teh policah.