V Občini Gorje seje občinskega sveta kot po tekočem traku

Na Martinovo je potekala 11. seja sveta Občine Gorje, le nekaj dni za tem pa je prišlo do sklica dveh izrednih sej, ena je sklicana za danes, naslednja pa za ponedeljek, 23.11.2020. Svetniki so na 11. seji izglasovali, da se odločanje o izkazanem javnem interesu na področju Zatrnika prestavi na naslednjo sejo, ki naj bi bila čez en mesec. Očitno pa se hudo mudi, čeprav ni logično, da se na današnji izredni seji obravnavajo relativno nepomembne zadeve, medtem ko ima ponedeljkovo odločanje na občinskem svetu za Gorje velik pomen.

Kot so zapisali na portal zgorij.si ne gre samo za proračun, ki je izredno pomemben dokument, ki bo usmerjal smer v katero se bodo Gorje v naslednjih letih pomikale (ali stopicale), ampak je očitno fokus dogajanja na Zatrniku. Če bo četrtkova 4. izredna seja predvsem formalne narave, kjer bo glasovalni stroj županove liste potrdil zapisnike prejšnjih sej, ter obravnaval in imenoval novega člana Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021 – 2027, člana Nadzornega odbora Občine Gorje in imenovanje kandidata za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kranju, pa bo ponedeljkova 5. izredna seja precej bolj pomembna za prihodnost Gorij.

Za komentar dogajanja v Gorjah smo povprašali gospoda Klemna Laha.

Kaj menite da je v ozadju takšnih potreb po sklicevanju rednih in izrednih sej v tako kratkem času?

Očitno se je zapletlo pri projektu Zatrnik, kjer se je zdaj pojavilo kup vprašanj. Seveda pa o podrobnostih težko govorim, saj je javnost strogo izvzeta iz javnih sej občinskega sveta.

Na zadnji redni seji je bilo  odločanje pri točki o Zatrniku prestavljeno na naslednjo redno sejo. Sedaj se kar naenkrat tako mudi o tej odločitvi, da je zato potrebna izredna seja. Zakaj?

Predvidevam da zato, ker se je zadeva Zatrnik pojavila v medijih, zdaj pa se ugotavlja, da očitno kup stvari ni opredeljenih – lastniško, finančno in z drugimi dovoljenji, saj gre za območje Triglavskega narodnega parka. Spet pa lahko predvsem ugibam, saj zaradi izvzetosti javnosti iz sej ne poznam informacij iz prve roke.

Sklicani sta dve izredni seji. Na 4. izredni seji je dnevni red brez večjega pomena in je sklicana prej kot tista, ki ima za Gorje velik pomen. Kaj je po vašem mnenju ozadje?

Točne razloge zato, zakaj sta v tako kratkem času kar dve seji in ne ena pozna samo občinska uprava. Če bi ugibal pa verjetno zato, da se ne bi zapletlo pri imenovanjih, ki so na sporedu 4. izredne seje. Predvsem tisto o menjavi članice Nadzornega sveta je pomembno, ker se bo verjetno na ponedeljkovi izredni seji precej zapletalo.

Žal pri vseh teh stvareh lahko predvsem ugibamo, saj občani ne moremo spremljati sej občinskega sveta odkar so jih zaprli za javnost. Je bila pa 11. redna seja, prva v seriji teh treh sej najprej, s strani občinske uprave napovedana kot javna, potem pa so v zadnjem trenutku le-to s sklepom in glasovanjem svetnikov spremenili.

Kakšno je vaše mnenje o zagotavljanju javnosti sej, ki je opredeljeno v 25. členu Poslovnika Občine Gorje?

Odkar je občina prepovedala snemanje zagotavljanje javnosti sej v praksi ni. Žal so bile o tem dogajanju obveščene tudi pristojne institucije kot je Urad informacijskega pooblaščenca, ampak žal pristojnih to kaj dosti ne zanima.