V Naklem bodo gradili kolesarsko stezo

Vlada je na včerajšnji seji odločala tudi o brezplačnem prenosu več nepremičnin na Občino Naklo, ki so bile sedaj v upravljanju Ministrstva za infrastrukturo in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter v lasti Republike Slovenije. Občina Naklo bo te nepremičnine uporabila v razvojne namene za izvedbo načrtovanega projekta »Izgradnja kolesarske steze – Strahinj-Spodnje Duplje-Zadraga«. V okviru projekta bo občina zgradila dvosmerno kolesarsko stezo v skupni dolžini najmanj 3.820 m in širini 2,50 m, obojestranske bankine širine cca 2 x 0,50 m, postavila prometno signalizacijo, informativne table, opremo za varno uporabo kolesarske steze, ter hortikulturno uredila brežine in nasipe na celotni trasi kolesarske steze.

Vrednost prenesenih nepremičnin znaša 160.816,86 evrov, na podlagi načrtovanega projekta pa na Občini Naklo ocenjujejo, da bodo vsa investicijska dela znašala 379.565,89 evrov. Načrtovani projekt bo občina zaključila v dveh letih po sklenitvi pogodbe o neodplačnem prenosu zadevnih nepremičnin.