V Mavčičah dva razloga za veselje

V Mavčičah je bilo pretekle dni slovesno, saj so na dan državnosti uradno odprli še obnovljeni odsek ceste Breg-Mavčiče. Obnova ceste na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4 se je začela sredi septembra lani. V 590.000 evrov vredni investiciji, ki jo je izvedla Gorenjska gradbena družba, so razširili 570 metrov dolgo cestišče z enostranskim pločnikom in dvostransko kolesarsko stezo, obnovili vodovod, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vgradili cevi za fekalno kanalizacijo, ob tem pa za potrebe razširitve ceste na novo lokacijo prestavili tudi več kot 60-tonsko kapelico.

“V Mavčičah smo veseli vsake pridobitve in ta je za nas največja. Pravijo, da ceste povezujejo. Tudi ljudi. Mi se s Kranjem vsak dan bolj povezujemo, tudi s to novo cesto, vedno bliže smo si. Veseli nas, da tako dobro sodelujemo z županom, in verjamem, da bomo lahko končno čisto do Kranja prispeli po novi in lepi cesti,” je v nagovoru krajankam, krajanom in drugim obiskovalcem dejal predsednik Krajevne skupnosti Mavčiče Marjan Tušar.

Rekonstrukcija ceste Breg–Mavčiče zdaj že prehaja v drugo fazo, saj je Mestna občina Kranj začela s pridobivanjem zasebnih zemljišč, ki jih potrebuje za obnovo 640-metrskega odseka v Prašah. Če bodo lastniki naklonjeni prodaji potrebnega deleža občini, bo sledil razpis za izbiro izvajalca rekonstrukcije ceste, ki naj bi se začela predvidoma jeseni. Tako bi prebivalci Praš lahko že do spomladi prihodnje leto dobili obnovljeno in bolj varno cesto z novim enostranskim pločnikom in obojestransko kolesarsko stezo, pa tudi novo oziroma obnovljeno komunalno infrastrukturo.