V letu 2019 bo enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka prejelo več kot 140 staršev

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič se staršem, ki so državljani RS in imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Tržič, na njihovo zahtevo (vlogo) dodeli enkratni denarni prispevek za novorojence, ki prav tako morajo biti državljani RS s stalnim bivališčem v Občini Tržič.

Višina pomoči je do 1. 7. 2019 znašala 220 evrov, po tem datumu rojstva otroka pa na podlagi spremembe odloka 250 evrov.  Občina Tržič bo v letošnjem letu omenjeno pomoč namenila za več kot 140 otrok.