V Kliniko Golnik dodatna pomoč

Slika: Občina Radovljica

Bolničarji, prostovoljci, člani ekip za prvo pomoč Območnega združenja RKS Radovljica, ki so tudi člani enote Civilne zaščite za prvo pomoč, so konec prejšnjega tedna prejeli poziv poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije za pomoč medicinskemu osebju Univerzitetne klinike Golnik. Kot sporočajo iz Občine Radovljica, so se na Rdečem križu na poziv z veseljem odzvali, po začetnem uvajanju na kliniki pa so bili že v petek, 30. oktobra 2020 vključeni v delo na intenzivnem in negovalnih covid oddelkih bolnišnice. Prostovoljci na Golniku vsak dan skupaj z bolničarji iz drugih gorenjskih območnih združenj Rdečega križa pomagajo medicinskemu osebju predvsem pri negi in hranjenju bolnikov, razkuževanju inventarja, preseljevanju, širjenju oddelkov in drugih delih. Izmene trajajo osem ur, na izmeni pa so prisotni štirje bolničarji. Koordinator dela bolničarjev Rdečega križa gorenjske regije v Kliniki Golnik je Živa Ozmec iz OZRK Radovljica.

 

Pripadniki enote za prvo pomoč so ustrezno usposobljeni

Pripadniki enot za prvo pomoč so bolničarji prostovoljci, ki se izobražujejo na sedemdeset urnih tečajih prve pomoči, znanje pa obnavljajo na krajših obnovitvenih tečajih. Tako so seznanjeni z najnovejšimi doktrinarnimi, smernicami s področja prve pomoči. Temeljno znanje, ki ga člani enot na tečajih pridobijo, je usmerjeno v preverjanje vitalnih življenjskih funkcij, oživljanje, preprečevanje krvavitev, prepoznavanje nenadnih bolezenskih stanj. Trenutno jih v vrstah Civilne zaščite Slovenije deluje več kot sto.

Prostovoljci OZRK Radovljica sodelujejo tudi z Domom dr. Janka Benedika Radovljica, vsak torek za oskrbovance opravijo nakupe v trgovini, lekarni in za njih postorijo vse tisto, kar bi sicer sami, zaradi trenutne situacije pa doma ne morejo zapuščati.