V Bohinju zasedal otroški parlament, otroci so županu podali svoje predloge

V petek je v sejni sobi Občine Bohinj zasedal otroški parlament Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja s podružnico v Srednji vasi pod mentorskim vodstvom Mine Pavliha z županom Občine Bohinj Jožem Sodjo ter sodelavkam iz področja za družbene dejavnosti.

 

Najprej so se z županom pogovorili predstavniki nižjih razredov osnovne šole, ki so pred župana prišli z vrsto predlogov za izboljšanje oziroma obogatitev prostega časa v svojih vaseh. Med predlogi, ki so jih podali člani parlamenta smo slišali tudi, da bi bilo v Bohinju več trgovin z oblačili, več trgovin z živili tudi po vaseh, več igral po vaseh in večja telovadnica v osnovni šoli v Srednji vasi.

 

Po zaključku seje so z županom zasedali še predstavniki višjih razredov osnovne šole, kjer so skupaj z županom razmišljali tudi o nadaljnji poklicni poti. Iz tega področja je bilo tudi nekaj predlogov, kot na primer delavnice in predstavitve različnih poklicev za otroke ter dnevi odprtih vrat bohinjskih podjetij. Med ostalimi predlogi pa tudi skupen družaben prostor v šoli za čas čakanja na avtobus, odbojkarski in košarkarski klub, več trgovin, več športnih igrišč ter stalno postavljen pumptrack.