V Bitnjah bodo pričeli z gradnjo vrtca

Slika: MO Kranj

V ponedeljek bodo v Zgornjih Bitnjah pričeli graditi nov vrtec. Sedanji Vrtec Biba, ki je bil zgrajen leta 1973 in je v slabem stanju, bodo tako podrli, zgradili pa novega in večjega v skladu s predpisanimi standardi in normativi. Imel bo en oddelek prvega in dva oddelka drugega starostnega obdobja za skupno 66 otrok in dodatne zunanje površine, gradilo pa ga bo podjetje TIPO investicijske gradnje. Gradbena dela bodo trajala predvidoma 240 dni od uvedbe v delo, vrednost celotne investicije je približno 1,5 milijona evrov in je precej manj, kot je bilo načrtovano v času župana Trilarja, ko so nameravali vrtec graditi v javno-zasebnem partnerstvu. Ker bo vrtec energetsko varčen, bo projekt s skoraj 173.000 evri podprl tudi Eko sklad.

 

»To bo zagotovo velika pridobitev za krajevni skupnosti Bitnje in Žabnica ter šolski okoliš OŠ Stražišče. Vrtec, ki je doslej lahko sprejel največ 40 otrok, bo večji in bodo starši tako prihranili pri času in na poti pri vožnji zlasti najmlajših otrok v druge, bolj oddaljene vrtce. Poleg izboljšanja prostorskih pogojev pa bomo zaradi najbolj sodobne gradnje prispevali tudi k zmanjšanju porabe energentov in posledično k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov,« je poudaril župan Matjaž Rakovec.

Mestna občina Kranj bo s tem otrokom občanov, zlasti krajanov iz Bitenj in Žabnice, zagotovila ustrezne in večje prostore za izvajanje predšolske vzgoje, po novem tudi za najmlajše.