V Begunjah bodo gradili nov večnamenski objekt

Slika: Občina Radovljica

V okviru participativnega proračuna občine Radovljica je bila izglasovana tudi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije večnamenskega objekta z gasilskim domom v Begunjah, s katero bi pridobili prostor za kulturno dvorano. Občina Radovljica se je s Krajevno skupnostjo Begunje dogovorila, da bo najprej izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev.

Skupen interes za ureditev nove večnamenske dvorane v Begunjah so s podpisom dogovora danes potrdili predsednica Krajevne skupnosti Begunje Marija Hrovat, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Begunje Klemen Štefelin in župan Občine Radovljica Ciril Globočnik. Dogovorili so se, da bodo sodelovali pri pripravi projekta idejne zasnove in tudi pri vseh nadaljnjih postopkih za realizacijo predvidenega projekta, Občina Radovljica pa nadaljuje s postopkom priprave novega OPPN Begunje Center, na podlagi katerega bo med drugim omogočena pridobitev ustreznih dovoljenj. Veljavni zazidalni načrt namreč ne dopušča predvidene prizidave objekta. V prihodnjem letu oziroma takoj po sprejemu OPPN Begunje Center je načrtovana pridobitev projektne in investicijske dokumentacije ter gradbenega dovoljenja, gradnja dvorane pa je predvidena v obdobju 2023-2025.