Uspešno obnovili uničeno vozišče

Mestna občina Kranj (MOK) je v okviru rednega vzdrževanja cest za nekaj let premostila težavo in z majhnim finančnim vložkom obnovila močno poškodovano vozišče na Ulici XXXI. divizije.

V MOK so zaključili obnovo vozišča na Ulici XXXI. divizije, ki je bilo močno poškodovano: uničen asfalt, velike luže v času deževja zaradi posedkov, tudi do deset centimetrov dvignjeni pokrovi jaškov … V cestnem telesu na omenjeni lokaciji je sicer potrebna obnova večine komunalnih vodov in to bodo v MOK tudi izvedli, a v okviru prihodnjih proračunov. Ker pa je bila obnova vozišča zares nujna, v MOK niso čakali na celostno urejanje ceste oziroma sredstev zanj, pač pa so težavo za nekaj let premostili v okviru rednega vzdrževanja cest in z manjšim finančnim vložkom obnovili vozišče.