Urejali bodo območje ob jezeru Črnava

V naslednjem tednu bodo v Preddvoru pričeli z deli ob zahodnem bregu jezera Črnava. Urejanje območja ob jezeru bo potekalo v okviru projekta Turizem ribjih doživetij, za katerega ima Občina Preddvor odobreno 85 odstotno sofinanciranje s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Namen urejanja je izvajanje turističnih produktov in paketov, ki povezujejo aktivna ribja doživetja z ostalimi aktivnostmi aktivnega doživljanja narave in podeželja, pa tudi za izvajanje aktivnega preživljanja prostega časa domačinov, kar je glavni cilj projekta. Na preddvorski občini prosijo vse obiskovalce jezera Črnava, da v času del upoštevajo pravila gradbišča.