Uredili bodo parkirišča, lokalne ceste in pešpoti

Slika: gov.si

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila dva nova projekta, in sicer Sofinanciranje občinskih projektov v Triglavskem narodnem parku (TNP) in Obnovo lokalne ceste v občini Gorje.

Skupna vrednost projekta »Sofinanciranje občinskih projektov v TNP« je 427.169,78 evra. Vrednost sofinanciranja Ministrstva za okolje in prostor pa znaša v letošnjem letu  304.580,51 evra in v naslednjem letu 18.75,95 evra. Skupna vrednost projekta »Obnova lokalne ceste v Občini Gorje« pa znaša 658.030,18 evra. Vrednost sofinanciranja tega projekta s strani Ministrstva za okolje in prostor bo letos v višini 116.600,00 evra, v naslednjem letu pa 350.00,00 evrov. S temi sredstvi se bodo med drugim uredila parkirišča, lokalne ceste in pešpoti, s čimer bo zagotovljen varen in kakovosten promet za vozila in ostale udeležence v prometu (kolesarji, pohodniki …).

Sofinanciranje občinskih projektov v TNP se bo izvajalo skladno z Zakonom o Triglavskem narodnem parku, Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, Načrtom upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025 ter finančnim okvirjem za leto 2020 in 2021, Akcijskim načrtom za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti v obdobju 2020–2021 in s Programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2020. Namen teh projektov je spodbujanje trajnostnega razvoja v TNP, ki temelji na primerjalnih prednostnih TNP in ki prispeva k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev na tem območju.