Uradno so odprli novozgrajeno obvoznico Lipce – Črna vas

V torek, 3. oktobra, je Občina Jesenice, kljub dežju, organizirala uradno odprtje novozgrajene obvoznice Lipce–Črna vas. S tem so obeležili uradni zaključek investicije, ki je znašala pol milijona evrov, od česar je Občina Jesenice zagotovila 400.000 €, 100.000 € pa je prispevala država.  Župan Tomaž Tom Mencinger je poudaril pomembnost investicije za krajane Lipc in Blejske Dobrave, predsednik KS Blejska Dobrava Anton Hribar pa je dan odprtja označil kar za manjši praznik.

S tem novim odsekom bo sedaj razbremenjen promet skozi naselji Lipce in Blejska Dobrava, prav tako pa bo olajšan  dovoz tovornjakov do industrijske cone Črna vas, omogočena pa je tudi izgradnja kanalizacije na Lipcah. Župan se je zahvalil tudi izvajalcem, nadzoru in strokovnim sodelavcem občinske uprave, nazadnje pa za njihovo potrpežljivost tudi samim krajanom Lipc in Blejske Dobrave.

Časovnica investicije:

  • leta 2010 so bila s strani Občine Jesenice pridobljena potrebna zemljišča,
  • po izdelavi projektne dokumentacije je bilo konec leta 2015 pridobljeno gradbeno dovoljenje,
  • septembra 2017 pa je izvajalec, Gorenjska gradbena družba, začela z deli,
  • ela so bila zaključena julija 2017,
  • v začetku septembra pa je bilo za investicijo izdano tudi uporabno dovoljenje.

V sklopu projekta je bila zgrajena 700 metrov dolga cestna povezava od križišča z regionalno cesto Jesenice–Kočna–Gorje do industrijske cone Črna vas, hkrati pa tudi pločnik in cestna razsvetljava ob celotni dolžini obvoznice.

Program ob uradnem odprtju je vodila Branka Smole, z glasbenima točkama pa so  nastopili člani Pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora in mladi harmonikaš Luka Planinšek; igralca Ivan Berlot – Taubi in Bojan Dornik – Fonza pa sta poskrbela za kratek vmesni skeč.