Upokojenci se danes veselijo

Danes bodo upokojenci prejeli solidarnostni dodatek, ki ga bodo prejeli upokojenci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki znaša 714,00 evrov ali manj, in sicer v treh različnih višinah.
Prejemnikom pokojnine v višini do 510,00 evrov bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300,00 evrov.
Prejemnikom pokojnine v višini med 510,01 in 612,00 evrov bo izplačan solidarnostni dodatek v višini 230,00 evrov.
Za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130,00 evrov.
Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj. Do solidarnostnega dodatka so ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.