Ukrepi se podaljšujejo

Slika: Pixabay.com

Trenutna epidemiološka slika in razmere v bolnišnicah še ne omogočajo sproščanja ukrepov, zato se je vlada na podlagi strokovne ocene svetovalne skupine odločila, da podaljša trenutno veljavne ukrepe.

Za sedem dni se podaljšujejo:

– Začasno zbiranje ljudi. Dovoli se zbiranje ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva (ob upoštevanju omejitev in prepovedi).

– Začasna omejitev gibanja med občinami (razen za izjeme).

– Omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro.

– Prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom (razen izjem).

– Pouk na daljavo.

Za 14 dni se podaljša: 

– Obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in na prostem.

– Začasna ukinitev javnega prometa (razen taksijev).

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je včeraj podpisala tudi sklepe o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih in srednjih ter v glasbenih šolah v tekočem šolskem letu. Tako se vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih in glasbenih šolah izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021. Za učence 9. razreda v osnovni šoli pa traja do 15. junija 2021.

Tudi v srednjih šolah se bo pouk organiziral le v enem ocenjevalnem obdobju. Srednje šole morajo pri tem uskladiti šolska pravila ocenjevanja znanja, kot so načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja. Prav tako bodo določile potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju. Učitelji oziroma strokovni aktivi bodo načrte ocenjevanja znanja uskladili in dijake seznanili z roki za ocenjevanje znanja.