Ugotovitve policije o vnosu angleškega seva v Kranj

Kranjski policisti so v primeru preiskave vnosa angleškega seva korona virusa s strani tujca izvedli prve nujne aktivnosti, v katerih pa do sedaj niso ugotovili znakov uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Ugotovili so, da je tujec sredi januarja preko Slovenije opravil tranzit iz Kosova do Belgije, kjer je na začasnem delu. Tam je bil napoten na testiranje, po
katerem sta bili izdani dve potrdili pristojne belgijske organizacije. Na prvem potrdilu je bil zabeležen podatek, da je test negativen. Dan kasneje pa je bilo izdano še novo potrdilo, da gre pri prejšnjem za pomoto in da je test pozitiven. Obe potrdili sta bili izdani s strani iste organizacije in sta pristni. Na kakšen način in če je bil tujec seznanjen z drugim potrdilom, policija še preverja. 23. januarja se je isti tujec potem preko Slovenije vračal nazaj  na Kosovo. Kranjski policisti so ga izsledili v Kranju, ko je v okviru tranzita sam čakal na nadaljnji prevoz. Do sedaj ni bilo ugotovljeno, da bi bil tujec po pozitivnem rezultatu v Sloveniji s kom v stiku, so pa policisti italijanskim varnostnim organom takoj posredovali podatke o vozniku, s katerim se je tujec pripeljal do Slovenije. Po izsleditvi je bil državljan Kosova, ki ima v Sloveniji urejen status tujca, takoj ustrezno nameščen v karanteno. Zbiranje določenih podatkov še poteka, morebitni  nadaljnji ukrepi pa bodo izvedeni, če bodo v zadevi ugotovljene nove okoliščine.

So pa policisti za izvajanje izravnalnih ukrepov včeraj obravnavali poskus izmikanja odreditvi karantene. Dopoldan so v Slovenijo s pretečenim potrdilom o negativnem testu  poskušali vstopiti trije državljani Kosova z urejenim statusom v Sloveniji. Ker niso izpolnjevali pogojev za vstop brez odreditve karantene, so se prostovoljno vrnili nazaj v  Avstrijo, pri čemer pa je eden od njih že dve uri kasneje, tokrat z avtobusom ponovno poskušal vstopiti v Slovenijo. Policisti so ga zaznali in mu odredili karanteno.