Turistična dejavnost bo deležna dodatne pomoči

Slika: pixabay.com

Turizem ter s tem vse zaposlene na področju turizma je epidemija korona virusa močno prizadela. Gorenjski turistični biseri že leto dni samevajo in turistični delavci in gostinci upajo, da bo vsaj poletna sezona prinesla okrevanje. Zelo pomembna pa je tudi državna pomoč tej panogi. Zato je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc na 8. seji Strokovnega sveta za turizem predstavil ukrepe interventnega zakona za turizem ter Načrt za okrevanje in odpornost na področju gospodarskega razvoja in tehnologije, v okviru katerega lahko gospodarstvo računa na 427 milijonov evrov nepovratnih ter 495 milijonov evrov povratnih sredstev. Povedal je, da lahko slovensko gospodarstvo v letošnjem letu računa tudi na dodatno kohezijsko pomoč ministrstva z naslova pobude React EU, in sicer v višini 100 milijonov evrov, v okviru katerega je kar 50 milijonov evrov namenjenih ravno pomoči turizmu.

Zakon o interventnih ukrepih za turizem, katerega bi Vlada RS lahko obravnavala že prihodnji mesec prinaša upanje za industrijo srečanj. Država bi utegnila povrniti do 80 % organizacijskih stroškov prireditev v drugi polovici letošnjega leta, katerih zaradi vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe ne bo mogoče izvesti ali pa se jih bo udeležilo polovico manj udeležencev, kot bi se jih sicer. Podjetjem in samozaposlenim, ki so v lanskem letu utrpeli upad prihodkov nad 70 % bi z zakonom pripadala enkratna pomoč za zagon poslovanja, in sicer največ do 100.000 evrov za podjetja in 4.800 evrov za samozaposlene. Nadalje bi bila do takšne pomoči upravičena tudi podjetja z upadom prihodkov med 50 in 70 %, ki bi lahko računala na do 30.000 evrov enkratne denarne pomoči, samozaposleni z enakim deležem upada pa do 1.800 evrov pomoči. Državni sekretar Zajc opozarja, da so to le orisi ukrepov, saj je zakon še v nastajanju in ga čaka še medresorsko usklajevanje.

Z omenjenim zakonom bi ministrstvo prilagodilo tudi obstoječe ukrepe, s katerimi podpira slovenski turizem. Tako bi se mesečni temeljni dohodek povečal na 1.250 evrov za posameznike z upadom prihodkom med 50 in 70 % ter na 1.500 evrov za posameznike, katerim so se prihodki zmanjšali za več kot 70 %. Spremenil bi tudi pogoje, ki jih morajo ponudniki turističnih namestitev izpolnjevati, da lahko slovenski državljani pri njih vnovčijo turistične bone. Tu gre ministrstvo na roko predvsem tistim, ki so zaradi vladnih ukrepov svoje nastanitvene obrate zaprli. Državni sekretar je napovedal tudi črtanje omejitve najvišje pomoči podjetjem na zaposlenega, kjer se ministrstvo približuje upravičencem z visokimi fiksnimi stroški in manjšim številom zaposlenih.