Tupaliče: Odgovori Direkcije Republike Slovenije za ceste glede ureditve državne ceste v Tupaličah

Na župana Občine Preddvor so se z vprašanji obrnili krajani Tupalič. Povod za dopis, spisan na podlagi zbranih podpisov, je bila tragična nesreča, ki se je zgodila v preteklem mesecu.

Dopis, ki so ga naslovili “Kdo bo naslednja žrtev?”, je vseboval vprašanja glede varnosti na državni cesti, ki vodi skozi naselje.  Župan je takrat predstavil občinske aktivnosti za ureditev problematike, odgovornim na državni ravni pa je posredoval vprašanja, na katera je dobil odgovore z Direkcije Republike Slovenije za ceste.

Ureditev krožišča v Tupaličah

  • Projekt je treba novelirati, saj je bil projekt izdelan že pred leti, v vmesnem obdobju pa je prišlo do nekaterih sprememb v predpisih
  • Občina je novelacijo takoj po prejemu obvestila tudi naročila.
  • Direkcija bo preverila, kako je z zemljišči, ki so v večini v lasti Direkcije, po potrebi se bodo izpeljali dodatni nakupi.
  • Sledil bo javni razpis, kjer bodo izbrali nadzornega inženirja, ki bo do poletja izpeljal razpis za izvajalca gradbenih del.

Po ocenah naj bi gradnja trajala približno 4 mesece, tako bo krožišče zgrajeno še v letošnjem letu, projekt pa je ocenjen na cca 420.000 €.

Na Direkciji za ceste opozarjajo, da se terminski plan lahko spremeni, če se bodo pojavili problemi z zemljišči, zapleti pri javnih naročilih oziroma če se ne bo uspelo zagotoviti potrebnih finančnih sredstev, predvsem za fazo gradnje.

Glede na zgornjo izjavo, je pri projektu še veliko nerešenih problemov. Župan Miran Zadnikar pravi: “S predstavnikom Direkcije sva se že sestala. Dejal je, da krožišče zanje ni tako velik strošek in da bodo sredstva zagotovili. Sam menim, da se kljub obljubam lahko zgodi še marsikaj; dokler ni izbranega izvajalca in podpisanih pogodb, se lahko še vse spremeni. Če pa bo šlo vse po načrtih, se bo gradnja lahko začela v začetku jeseni.”.

“Pojasnila, zakaj v prispevku v Gorenjskem Glasu (23.1.) o investicijah v državne ceste na Gorenjskem ni omenjenih načrtovanih del rekonstrukcije državne ceste v Tupaličah, pa s strani države še ni dobil.” so zapisali na občinski strani.