Tudi v Škofji Loki vse več okužb

Slika: Pixabay.com

V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka se soočajo z več okužbami med stanovalkami in stanovalci, teh je bilo do danes kar 24, okuženih je tudi šest zaposlenih. Da bi preprečili še večje širjenje okužb in zaščitili svoje varovance, so se v domu odločili za vzpostavitev rdeče cone v neposredni bližini.

Rdečo cono bodo vzpostavili v šolski telovadnici

Na prošnjo Centra slepih, slabovidnih in starejših je Občina Škofja Loka predlagala več možnih lokacij, med katerimi so se za najbolj ustrezne izkazali prostori Osnovne šole Jela Janežiča, ki so pridobili pozitivno mnenje tako Ministrstva za zdravje, kot Ministrstva za znanost šolstvo in šport. Kot pravijo na Občini Škofja Loka, so ti prostori najbolj primerni iz več vidikov. So popolnoma ločeni od šolskih prostorov, imajo dober dostop, ta konec tedna pa ga bodo ekipe preuredile, da bo nared za selitev, ki jo bodo izvedli po potrebi, predvidoma v začetku naslednjega tedna. Pouk na šoli bo potekal nemoteno, saj bodo športne vsebine izvajali v bližnjih telovadnicah in športnih dvoranah.

Več razredov v karanteni

V karanteni so posamezni razredi in oddelki naših osnovnih šol. Posamezne okužbe pa so se pojavile tudi v škofjeloškem vrtcu. Škofjeloške osnovne šole so dobro pripravljene na nove ukrepe, ki jim morajo slediti. Učenci od 1. do vključno 5. razreda se bodo od ponedeljka dalje izobraževali v šoli, vsi učenci predmetne stopnje od 6. do 9. razreda pa se bodo izobraževali na daljavo. Prav tako bo pouk v glasbenih šolah potekal na daljavo. Do konca meseca se ne bodo izvajale popoldanske aktivnosti in obšolske aktivnosti učencev v šolskih prostorih, v zaprtih šolskih športnih objektih bodo izvedli le športna tekmovanja in treningi za registrirane športnike in športnice. Delo v vrtcih poteka nespremenjeno.