Tržič v procesu pridobivanja znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION

Slika: SLOVENIA GREEN (vir: STO)

Verjetno ste že zasledili novico, da je Občina Tržič letos vstopila v zeleno shemo slovenskega turizma – nacionalni program in certifikacijsko shemo, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Mnenje lokalnega prebivalstva, domačih in tujih obiskovalcev ter turističnega gospodarstva je izredno pomembno pri pridobivanju podatkov zato so na občini pripravili tri različice anket in do konca septembra zbirali odgovore. Iskreno se zahvaljujejo vsem za sodelovanje, v mesecu in pol so zbrali več kot 600 anket.

Delo 6-članske zelene ekipe, ki jo poleg zaposlenih na občini sestavljajo tudi zunanji sodelavci, bo v prvem delu končano z analizo prejetih anketnih vprašalnikov in analizo 100 raznovrstnih kriterijev, oziroma z oddajo poročila konec novembra. Z delom bo zelena ekipa nadaljevala tudi po oddaji poročila, saj je že sproti pripravljala akcijski načrt ukrepov.