Trideset let interneta

Slika: Pixabay.com

Na današnji dan pred tridesetimi leti smo v Sloveniji dobili prvo internetno povezavo, ki so jo vzpostavili na Institutu Jožef Stefan v sklopu raziskovalnega projekta EUREKA 8 oziroma COSINE (Cooperation of Open Systems Interconnection iN Europe) z nizozemskim nacionalnim inštitutom za fiziko in matematiko NIKHEF.

V teh letih se je zgodilo veliko. Razvoj informacijske družbe oziroma družbe znanja temelji na vsesplošni uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in interneta na vseh področjih družbenega življenja in ustvarjanja. Predpogoj za to je vseprisotna zmogljiva infrastruktura elektronskih komunikacij in dostopne elektronske komunikacijske storitve. Gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi je tako neposredno povezan z razvojem visokokakovostne širokopasovne infrastrukture, ki je podlaga za razvoj in uporabo interneta.

»Internet je eden od izumov z največjo disruptivno močjo v človeški zgodovini,« je ob tem jubileju poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik. »Na eni strani je omogočil enormen prenos znanja in informacij ter njih dostopnost, na drugi pa postavil pred posameznika in družbo povsem nove izzive, to je, kako sobivati s tem informacijskim bogastvom.«

Dostopna širokopasovna infrastruktura na celotnem ozemlju države omogoča enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje vključenost vsakega posameznika v sodobne družbene tokove. Z vidika usmerjanja razvoja je uporaba interneta strateški instrument za povečanje produktivnosti, oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, za učinkovitejšo komunikacijo in večjo splošno učinkovitost družbe.

Število zmogljivejših (NGA – dostopov nove generacije) priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta narašča v skladu z razvojem in potrebami trga. Tovrstnih priključkov je danes v Sloveniji že več kot 600.000. Manj zmogljivih priključkov (non-NGA) fiksnega širokopasovnega interneta je približno 100.000.